Сонгуулийн сурталчилгааны нэгдсэн самбарыг байршуулж эхэлжээ

Сонгуулийн сурталчилгааны нэгдсэн самбарыг байршуулж эхэлжээ

УИХ-ын ээлжит сонгуулийн сурталчилгааны нэгдсэн самбарыг байршуулж эхэлжээ. Энэ жилээс сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой нэр дэвшигчдийн "нэгдсэн самбар"-ыг байршуулж буй. 

Тухайн тойрогт хэдэн мандаттай байна, тэр тойрогт нэр дэвшсэн бүх хүний мэдээлэл “нэгдсэн самбарт” байрлах ба нэг нэр дэвшигчид А3-ын хэмжээ оногдох юм. 

Сонгогчдын тоонд үндэслэн суманд хоёр хүртэл, аймгийн төвд тав хүртэл, хороонд дөрөв хүртэл нэгдсэн самбарыг үнэ төлбөргүй байрлуулна. Можаритар буюу 78 гишүүнийг сонгоход мөн нэгдсэн самбарыг ашиглана.

ФОТО:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ