Бие даан нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрөө цахимаар илгээх боломжтой

Бие даан нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрөө цахимаар илгээх боломжтой

Үндэсний аудитын газар УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 24-ний өдрийг дуустал хүлээж авах ёстой.

Улсын онцгой комиссын дөрөвдүгээр сарын 21-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор  УБ, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймаг руу орох, гарах хөдөлгөөнийг  дөрөвдүгээр сарын 21-ний 21.00 цагаас энэ сарын 25-ны өдрийг хүртэл хаахаар болсонтой холбогдуулан бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг цахимаар хүлээн авахаар болжээ. 

Бие даан нэр дэвшигчид мөрийн хөтөлбөрийг, холбогдох санхүүгийн эх үүсвэр, зардлын дүнгийн хавсралтын хамт pdf файл /сканердаж/ болгон Bumdarich@audit.gov.mn гэсэн цахим хаягаар илгээх юм байна. 

Улаанбаатар хот руу орох, гарах хөдөлгөөнийг нээж хэвийн болсны дараа буюу дөрөвдүгээр сарын 29-ний өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл цахимаар хүлээн авсан мөрийн хөтөлбөрийн эх хувь /цаасан/-ийг хүлээн авах аж. 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ