ШҮҮХ: Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөл ирүүлэв

ШҮҮХ: Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөл ирүүлэв

Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намаас Улсын дээд шүүхэд 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр өргөдөл ирүүлжээ.

Уг өргөдөл нь “Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.

ФОТО:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ