Улаанбаатар oC

Өнөөдөр хуралдах байнгын болон дэд хороод

Өнөөдөр хуралдах байнгын болон дэд хороод

Өнөөдөр хуралдах байнгын болон дэд хороод

ЛХАГВА ГАРАГ /2023.06.21/ 

Д/Д

ХУРАЛДААН

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

ЦАГ

ТАНХИМ

ХОЁР.БАЙНГЫН, ДЭД ХОРООНЫ ХУРАЛДААН

1

Төсвийн байнгын хороо

·Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 
хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
/Засгийн газар 2023.06.02-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, 
анхны хэлэлцүүлэг
/

·Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
/Засгийн газар 2023.06.02-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, 
анхны хэлэлцүүлэг
/

·Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны төсвийн төсөл

·Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Цогтбаатар 2022.10.05-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,    анхны хэлэлцүүлэг/

·Бусад

10.00

“Их Эзэн Чингис хаан”

2

Агаарын бохирдлыг бууруулах
 асуудлын            дэд хороо

·Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний
 хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 
2023 оны төлөвлөгөө болон сайжруулсан шахмал
түлшний чанар эрсдэлийн талаар цаг үеийн мэдээлэл
сонсох

14.00

“Их Эзэн Чингис хаан”

ГУРАВ.ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

1

Инновац, цахим бодлогын 
байнгын хороо

·Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхтэй 
холбоотойгоор хууль хоорондын давхардал,
хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор Эрүүл мэндийн
тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, 
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт 
оруулах тухай болон бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн
 талаарх хэлэлцүүлэг

10.00

“Жанжин Д.Сүхбаатар”

ФОТО:

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ