Сонгуулийг 400 гаруй сэтгүүлч сурвалжилж байна

Сонгуулийг 400 гаруй сэтгүүлч сурвалжилж байна

Монгол Улсын хэмжээнд 361 сонгуулийн хороо байгуулагдаж, тэдгээрт төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний 20 гаруй мянган албан хаагч ажиглалт хийж байна. Сонгуулийн хорооны дэргэд мэдээллийн технологийн 31 багийн 144 гишүүн, 2,371 даамал, иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн 2526 ажилтан сонгуулийн техник хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Түүнчлэн гадны 20 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сурвалжлагчид 2016 оны сонгуулийг сурвалжлахаар хүрэлцэн  иржээ. Мөн дотоодын 51 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 400 гаруй сэтгүүлч сонгуулийг сурвалжилж байна.

Харин сонгуулийн  явцыг АНУ, Швед, Канад, ОХУ, ХБНГУ, БНСУ, Австрали, БНФУ, Дани, Норвеги, Швейцар улсаас болон Олон улсын байгууллагаас нийт 430 гаруй төлөөлөгч ажиглаж байгаа юм байна.

 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ